Reklamasjon og retur

 

Reklamasjon

 

Mangler eller feil på produkter må meldes umiddelbart etter at dette oppdages.

Reklamasjonstiden er 2 år på ordinære varer, 5 år for LED-lamper og 3 år for LED lyskilder, gjeldende fra den datoen varen ble utfakturert fra AS Metall-Service.

AS Metall-Service sitt ansvar begrenses til defekter/mangler som er direkte følge av fabrikasjonsfeil.

Ved reklamasjon tilbys fortrinnsvis reservedeler/erstatningsvarer.

AS Metall-Service står ikke ansvarlig i tilfeller hvor produkter benyttes under andre driftsforhold enn foreskrevet. Feilsøking i anlegg dekkes heller ikke av oss som leverandør.

 

 

Retur

 

AS Metall-Service tilbyr ikke returrett.

I tilfeller der varer må tas i retur grunnet feilsendinger eller feil på varer, skal dette ikke gjøres uten avtale. Returskjema skal fylles ut og sendes til pia@ms-belysning.no i forkant. Bestilling/organisering av retur foretas i disse tilfellene av AS Metall-Service . Returvarer må være i original emballasje og være tydelig merket med ordre/-pakkseddelnr. Butikkens prislapper eller annen type merking for internt bruk må være fjernet.

Kostnader for returforsendelse belastes kunden dersom en slik avtale ikke er inngått.

Trykk her for å få tilsendt retur skjema.