BÆREKRAFT I ET NYTT LYS

…….fordi miljøet er viktig for oss.Det å vektlegge Bærekraft er særdeles viktig for EGLO og MS Belysning AS.

I 2022 ble EGLO sitt hovedkontor og fabrikk i India ISO sertifisert etter standarden 14001.
Etter den tid så har dette arbeidet fortsatt med å sikre at øvrige produksjonsfasiliteter og
leverandørnettverk ivaretar klima og miljø på en bærekraftig måte.
Eglo sitt hovedkontor er stolte av å kunne meddele at de når er godkjent som klimanøytral, og at de
således kan tilby sine kunder klimanøytrale produkter.

Hos oss vektlegges bærekraft på alle nivåer.
Det er derfor viktig å involvere de ansatte, gi de kunnskap vedrørende implementering av nye krav,
tiltak, og retningslinjer.
Som en global aktør er det essensielt å sikre at samtlige ansatte har anstendig betaling og generelt
gode arbeidsforhold. De ulike delene av virksomhetene skal ivareta menneskerettigheter, helse,
miljø og sikkerhet på en optimal måte.
EGLO oppfyller kravene i BSCI (Business Social Compliance Initiative). Dette er et system designet for
å ivareta arbeids- og arbeidssikkerhetstandarder utarbeidet av Den internasjonal
arbeidsorganisasjonen (ILO).

MS Belysning AS forholder seg til Åpenhetsloven, eller Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, som er lovens fulle navn og som
trådte i kraft 1. juli 2022.
Loven har til hensikt å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og
anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan
virksomhetene jobber med dette.

Fra Eglo sitt hovedkontor i Pill og ut til resten av verden, via datterselskaper og produksjonsenheter,
vektlegges effektiv bruk av ressurser og bærekraftige løsninger.
Det arbeides kontinuerlig med å sertifisere og godkjenne produksjonsenheter, selskaper, og øvrige
deler av virksomheten.
Med resirkulerbare, komposterbare og biologisk nedbrytbar forpakning beveger vi oss gradvis inn i
en mer bærekraftig framtid.

En stor andel av produktporteføljen, herunder belysning, møbler og dekorasjonsprodukter er
allerede FSC (Forest Stewardship Council) godkjente. Eglo er stolte av å kunne informere om at
samtlige produksjonsenheter, herunder 35 EGLO datterselskaper, er FSC-sertifiserte.

Eglo har vedtatt å forplikte seg til å oppfylle 11 av 17  bærekraftmål satt av FN – UN Sustainable
Devlopments Goals (SDGs).
Gjennom å støtte oppunder bærekraftige løsninger, prosjekter og forskning vil vi garantert gå en
bedre og grønnere fremtid i møte.