BÆREKRAFT I ET NYTT LYS

…….fordi miljøet er viktig for oss.Det å vektlegge Bærekraft er særdeles viktig for EGLO og AS Metall-Service.

I 2022 ble EGLO sitt hovedkontor og fabrikk i India ISO sertifisert etter standarden 14001.
Etter den tid så har dette arbeidet fortsatt med å sikre at øvrige produksjonsfasiliteter og
leverandørnettverk ivaretar klima og miljø på en bærekraftig måte.
Eglo sitt hovedkontor er stolte av å kunne meddele at de når er godkjent som klimanøytral, og at de
således kan tilby sine kunder klimanøytrale produkter.

Hos oss vektlegges bærekraft på alle nivåer.
Det er derfor viktig å involvere de ansatte, gi de kunnskap vedrørende implementering av nye krav,
tiltak, og retningslinjer.
Som en global aktør er det essensielt å sikre at samtlige ansatte har anstendig betaling og generelt
gode arbeidsforhold. De ulike delene av virksomhetene skal ivareta menneskerettigheter, helse,
miljø og sikkerhet på en optimal måte.
EGLO oppfyller kravene i BSCI (Business Social Compliance Initiative). Dette er et system designet for
å ivareta arbeids- og arbeidssikkerhetstandarder utarbeidet av Den internasjonal
arbeidsorganisasjonen (ILO).

AS Metall-Service forholder seg til Åpenhetsloven, eller Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, som er lovens fulle navn og som
trådte i kraft 1. juli 2022.
Loven har til hensikt å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og
anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan
virksomhetene jobber med dette.

Fra Eglo sitt hovedkontor i Pill og ut til resten av verden, via datterselskaper og produksjonsenheter,
vektlegges effektiv bruk av ressurser og bærekraftige løsninger.
Det arbeides kontinuerlig med å sertifisere og godkjenne produksjonsenheter, selskaper, og øvrige
deler av virksomheten.
Med resirkulerbare, komposterbare og biologisk nedbrytbar forpakning beveger vi oss gradvis inn i
en mer bærekraftig framtid.

En stor andel av produktporteføljen, herunder belysning, møbler og dekorasjonsprodukter er
allerede FSC (Forest Stewardship Council) godkjente. Eglo er stolte av å kunne informere om at
samtlige produksjonsenheter, herunder 35 EGLO datterselskaper, er FSC-sertifiserte.

Eglo har vedtatt å forplikte seg til å oppfylle 11 av 17  bærekraftmål satt av FN – UN Sustainable
Devlopments Goals (SDGs).
Gjennom å støtte oppunder bærekraftige løsninger, prosjekter og forskning vil vi garantert gå en
bedre og grønnere fremtid i møte.