Kjøpsvilkår og leveringsbetingelser

 

PRISER

 

Netto ekskl. merverdiavgift.

Det forbeholdes rett til forandring av priser samt design uten forhåndsvarsel.

 

Leveringsbetingelser

 

Forsendelser:

 

Lagerførte varer sendes innen 3 virkedager fra ordremottak.

 

Frakt:

 

Gjelder fra 02.01.2024: På ordre under 5000,- kr nto. belastes reell frakt. Denne beregnes på grunnlag av vekt/volum/geografisk avstand under pakking.

Ordre over 5000,- kr. belastes med sonefrakt (prosentsats av ordresummen). Satsen utgjør følgende for de ulike landsdelene:

Sone 1: Oslo 4 %

Sone 2: Østlandet 5 %

Sone 3: Sørlandet 8 %

Sone 4: Vestlandet 8 %

Sone 5: Trøndelag 8 %

Sone 6: Nordland 9 %

Sone 7: Troms + Finnmark 10 %

AS Metall-Service har eiendomsrett på leverte varer inntil betaling har funnet sted.

AS Metall-Service har ikke ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes force majeure.

Skader eller manko på forsendelser må meldes umiddelbart. Ordre/-pakkseddelnr må alltid oppgis. Ved transportskade må skade noteres på fraktbrevet av transportør (sjåfør).

 

BETALINGSBETINGELSER

 

Netto pr. 30 dager.

Etter forfall belastes etterskuddsrente med 1 % pr. påbegynt måned.